Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ 2014 – 2020), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής επικράτειας και εργαλείο για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Οι πόροι του ΣΕΣ 2014 – 2020 στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στην προσαρμογή της κοινωνίας και οικονομίας στις νέες τεχνολογίες.

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την ένταξη και υλοποίηση πράξεων-έργων.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελούν για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ το σημαντικότερο εργαλείο ενίσχυσης των επενδυτικών τους σχεδίων και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα είναι ενεργά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται κατά περιόδους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικές αρχές, όπως το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) για την Έρευνα και τη Καινοτομία, το πρόγραμμα Erasmus+  για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα EaSI για την κοινωνική συνοχή και την πολιτική για απασχόληση, την πρωτοβουλία URBAN για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG, το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ, κτλ., όπου μπορούν να συμμετέχουν κεντρικοί φορείς, οργανισμοί, ΟΤΑ,ΜΚΟ, ιδιωτικοί και άλλοι φορείς.

Είναι γεγονός ότι η ωρίμανση, υποβολή, ένταξη, υλοποίηση και διαχείριση των χρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων, αποτελεί μια πολυσύνθετη διαδικασία, καθώς απαιτείται εξειδικευμένη γνώση, έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

Η ITCScom διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και στελεχιακό δυναμικό, και αναλαμβάνει την υποστήριξη κρατικών φορέων, οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την επιχορήγηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών. Ειδικότερα η εταιρεία παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Κατάρτιση Στρατηγικών Σχεδίων Αξιοποίησης Πόρων Χρηματοδότησης
  • Τεχνική Υποστήριξη Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για την Ωρίμανση και Ένταξη Πράξεων/Έργων για Χρηματοδότηση.
  • Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και Προτάσεων για Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
  • Κατάρτιση Επενδυτικών Σχεδίων και Οικονομοτεχνικών Μελετών
  • Διαχείριση Χρηματοδοτούμενων Έργων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας και Προβολής Έργων

Παράλληλα η ITCScom αναλαμβάνει την κατάρτιση και υποβολή ολοκληρωμένων Επενδυτικών Προτάσεων, με σκοπό την υπαγωγή τους στα κίνητρα ενισχύσεων του Νέου Επενδυτικόυ Νόμου (Ν.4399/2016), όπως τροποποιήθηκε μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 117 / 22.06.16 και τις προκηρύξεις των τεσσάρων καθεστώτων ενίσχυσης τον Οκτώβριο του 2016. 

Ενεργά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα:

Social Media

Green Water Drone

ΤοπΣΑ

Login Form

Newsletter

Επικοινωνία

Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63, 13122 Ίλιον Αττική

Τηλ.: +30 210 2621410 

Fax: +30 210 2621410 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Scroll to top