Η ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ITCScom LTD, ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων-υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Σήμερα η ITCScom καθιερώνεται δυναμικά στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη συνεχή ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και ποιοτικά άρτιες συμβουλευτικές υπηρεσίες συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή ανάπτυξη και στην επιτυχή αντιμετώπιση των επιχειρησιακών προκλήσεων των πελατών της.

Οι δραστηριότητες της ITCScom αφορούν στην παροχή επιχειρησιακών και τεχνολογικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, με σκοπό να τους υποστηρίξει να καθορίσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους για διαρκή ανάπτυξη.

Οι υπηρεσίες-λύσεις που προσφέρει η ITCScom, καλύπτουν όλο το φάσμα και τον κύκλο της ζωής ενός έργου: από το σχηματισμό της ιδέας, έως το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παράδοση και τη συνεχή συντήρησή του, με χρήση καθιερωμένων μεθοδολογιών υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας στη διαχείριση κάθε δράσης.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
  • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες